Verbond

Broeder A. Baak behandeld in twee avonden het thema ‘Verbond’. Er wordt vaak gesproken over ‘het’ verbond als zijnde waar alles om draait. Maar is het nou echt Bijbels om te spreken van ‘het’ verbond? Broeder Baak duikt de Bijbel en de geschiedenis in en legt sommige punten pijnlijk bloot. Hij onderscheid in de Bijbel 3 groepen; Israël, de gemeente en de volkeren. Alle 3 groepen hebben een eigen adres en verschillen van elkaar. Israël is niet de kerk, en de kerk is niet Israël. Het doel van deze studie over ‘Verbond’ is om te prikkelen, om mensen op te wekken om meer studie te verrichten en om meer verdieping en meer inzicht te verkrijgen.

Als voorbeeld: het blijkt dat de verbondsleer zoals die in de gereformeerde gezindte algemeen bekend is gebouwd is rondom de kinderdoop. Het verbond is het uitvloeisel van de kinderdoop en niet de doop een uitvloeisel van het verbond! Daarnaast is  tijdens de synode van 1931 ‘het’ verbond ónder de macht van de uitverkiezing gesteld. Zomaar wat punten die voorkomen in deze verdiepende studie.

Luisteren of downloaden

Schepping en afval van de zoon van de dageraad, de morgenster

Deze Bijbelstudie van broeder Baak gaat over een vrij onbekend gedeelte van de Schrift. Het is moeilijke stof, dus houd uw Bijbel bij de hand! Het gaat namelijk over een adembenemend kunstwerk van God. God de Allerhoogste schiep het allergrootste en allermooiste dat Zijn scheppende hand ooit had voortgebracht en zijn weerga niet kende. Er moet een duizelingwekkende stilte zijn geweest bij het aanschouwen van het kunstwerk van Gods alvermogen. Wat een wonder.

Het gaat niet over het kroonjuweel van de schepping; de mens. Ook gaat het niet over wat er in Job 40 staat over het dierenrijk. Nee, het gaat hier over iets veel heerlijkers en groters. Het gaat over de schepping van de zoon van de dageraad, een morgenster, een cherub, een troondrager. Een cherub is rondom de troon van God. Hij draagt en omringt de troon van God (Psalm 80, 99 en Ezechiël 1 en 10).

Het gaat over de lichtdrager bij uitnemendheid… en zijn afval.

Luisteren of downloaden

Engelen en duivelen – A. Baak

Broeder A. Baak spreekt in deze serie over Engelen en duivelen in Bijbels licht. Oftewel, de machten en krachten in de lucht. Vanuit het Oude en het Nieuwe Testament schetst hij een kleurrijk beeld over een onderwerp dat niet vaak aan de orde wordt gesteld. Over dit onderwerp is dan ook nog veel onkunde.

Luisteren of downloaden

Vervangingstheologie – het ontstaan en de invloed ervan

Hoe is de vervangingstheologie ontstaan? En wat is daarvan de invloed tot op de dag van vandaag? Broeder Arie Baak neemt ons in deze serie mee aan de hand van een grondige studie; verschillende oudvaders worden aangehaald en onderzocht waaronder Augustinus. Ook wordt er gekeken naar het Christelijke perspectief ten aanzien van Israël. Is Israël nog steeds Gods uitverkoren volk? Of is die positie overgegaan op de Kerk, de gemeente (ekklèsia) van het Nieuwe Testament?

In de verschillende stromingen van christenen wordt verschillend over deze theologie gedacht. In de evangelische kringen staat de vervangingstheologie voornamelijk bekend als ‘geestelijke Israël’. Gelukkig is deze theologie sinds het ontstaan van de staat Israël op z’n retour, vooral binnen de protestantse kerken. De rooms katholieke kerk echter is nog steeds een fervente aanhanger van de vervangingstheologie.

Een eerlijk en open studie waarin wordt getracht antwoord te geven op de meeste vragen zoals ‘Waar komt de vervangingstheologie nou oorspronkelijk vandaan?’ en ‘Heeft het consequenties voor de huidige kerkleer van deze tijd?’.

Luisteren of downloaden