Het geheimenis van de gemeente

Broeder Hilbrand Henstra verzorgd een Bijbelstudie over de verborgenheid, of het geheimenis, van de gemeente. Wanneer is de gemeente ontstaan? En waardoor? Wat betekent het om lid te zijn van deze gemeente? De nieuw testamentische gemeente is 1 van de vele verborgenheden die naar voren komen in het nieuwe testament. Het vormt een tempel, zowel collectief als individueel, een lichaam en een huisgezin.

Luisteren of downloaden

De bedelingen (dispensaties)

Hillbrand Henstra spreekt in deze tweedelige serie over de bedelingen. De bedelingen, wie kent de term niet? Velen van ons kennen de term, maar wat houdt het precies in? Verschillende tijdsperiodes? Broeder Henstra neemt ons mee door de Bijbel om te laten zien wat de bedelingen nou precies inhouden. Het griekse woord voor bedelingen is oikonomia, wat neerkomt op ‘economie’. In de Bijbel wordt dat woord ook wel vertaald met ‘rentmeesterschap’. Een soort huishouding waarin bepaalde regels en normen en waarden gelden. Binnen elke ‘bedeling’ gaat God op een bepaalde manier met mensen om.

Luisteren of downloaden