Voorbede – de noodzaak en het voorrecht

Voorbede – de noodzaak en het voorrecht. Jacques Brunt onderwijst in deze tweedelige studie over het onderwerp ‘voorbede’. De eerste studie behandeld de noodzaak, het voorrecht en de zegen van voorbede. Jacques diept onze roeping uit Gods woord op om als priesters onder het nieuwe verbond te leven! Wat een hoge roeping, wat een heerlijk woord. Maar ook, wat een grote verantwoording. Wij als wedergeboren christenen die in de bres staan voor land, dorp, familie en vrienden.

De tweede studie behandeld het onderwerp over onze beschikbaarheid om voorbidder te zijn. Zijn wij bereid om klein te beginnen en groot te denken van God? In tijden van opwekking waren het voornamelijk enkelingen die in gebed God begonnen aan te roepen waarna God grotelijks antwoordde. Zijn wij bereid om ons beschikbaar te stellen aan God? Om ons leven, ons lichaam toe te wijden aan Hem? Zie, hier ben ik Heere.

Luisteren of downloaden

Afval of Revival

Broeder Jacques Brunt spreekt over het thema ‘Afval of Revival’. Een vurige studie die ons bracht aan de voeten van onze Heere Jezus. Als wij verlangen naar een opwekking dan moeten we ons ervan bewust zijn dat deze moet beginnen op onze eigen vierkante meter. Het is prachtig om te zien hoe de HEERE reageert op het gebed van Salomo in 2 Kronieken 7:1. De heerlijkheid van de HEERE vulde de tempel na het gebed van Salomo. Vers 14 van 2 Kronieken 7 geeft ons handreikingen of punten die voorafgaan aan een opwekking; namelijk het buigen voor de Heere, het bidden tot Hem, Zijn aangezicht zoeken en het afkeren van de zonde.

Luisteren of downloaden