Twee houten, Juda en Efraïm

Broeder Bart Spruit spreekt over het de beloften die er zijn ten aanzien van het weer bij elkaar komen van het 2 en het 10 stammenrijk.


Bart Spruijt

Download

Download