Verbond

Broeder A. Baak behandeld in twee avonden het thema ‘Verbond’. Er wordt vaak gesproken over ‘het’ verbond als zijnde waar alles om draait. Maar is het nou echt Bijbels om te spreken van ‘het’ verbond? Broeder Baak duikt de Bijbel en de geschiedenis in en legt sommige punten pijnlijk bloot. Hij onderscheid in de Bijbel 3 groepen; Israël, de gemeente en de volkeren. Alle 3 groepen hebben een eigen adres en verschillen van elkaar. Israël is niet de kerk, en de kerk is niet Israël. Het doel van deze studie over ‘Verbond’ is om te prikkelen, om mensen op te wekken om meer studie te verrichten en om meer verdieping en meer inzicht te verkrijgen.

Als voorbeeld: het blijkt dat de verbondsleer zoals die in de gereformeerde gezindte algemeen bekend is gebouwd is rondom de kinderdoop. Het verbond is het uitvloeisel van de kinderdoop en niet de doop een uitvloeisel van het verbond! Daarnaast is  tijdens de synode van 1931 ‘het’ verbond ónder de macht van de uitverkiezing gesteld. Zomaar wat punten die voorkomen in deze verdiepende studie.


Download

Download

 

Avond 2
Tijdens de tweede avond gaat broeder Baak verschillende verbonden langs. Bijvoorbeeld het verbond bij de Sinaï, het Davidische verbond en het verbond met Levi. Als laatste staat broeder Baak stil bij het Nieuwe Verbond.
Tevens beantwoord hij verschillende vragen die naar boven komen op grond van het verbond met Abraham. Baak legt uit dat we deel krijgen aan de zegeningen van dat verbond, niet aan het verbond zelf! We zijn geestelijke nazaten door het geloof in de Heere Jezus.


Download

Download

Vragen of opmerkingen

Heeft u een vraag of opmerking aangaande deze studie?
Neem via onderstaand formulier contact met ons op.