Vervangingstheologie – het ontstaan en de invloed ervan

Hoe is de vervangingstheologie ontstaan? En wat is daarvan de invloed tot op de dag van vandaag? Broeder Arie Baak neemt ons in deze serie mee aan de hand van een grondige studie; verschillende oudvaders worden aangehaald en onderzocht waaronder Augustinus. Ook wordt er gekeken naar het Christelijke perspectief ten aanzien van Israël. Is Israël nog steeds Gods uitverkoren volk? Of is die positie overgegaan op de Kerk, de gemeente (ekklèsia) van het Nieuwe Testament?

In de verschillende stromingen van christenen wordt verschillend over deze theologie gedacht. In de evangelische kringen staat de vervangingstheologie voornamelijk bekend als ‘geestelijke Israël’. Gelukkig is deze theologie sinds het ontstaan van de staat Israël op z’n retour, vooral binnen de protestantse kerken. De rooms katholieke kerk echter is nog steeds een fervente aanhanger van de vervangingstheologie.

Een eerlijk en open studie waarin wordt getracht antwoord te geven op de meeste vragen zoals ‘Waar komt de vervangingstheologie nou oorspronkelijk vandaan?’ en ‘Heeft het consequenties voor de huidige kerkleer van deze tijd?’.


Deel 1


Download

Download bijhorende presentatie

Deel 2


Download

Download

Deel 3


Download


Download

Vragen of opmerkingen

Heeft u een vraag of opmerking aangaande deze studie?
Neem via onderstaand formulier contact met ons op.